MESA Avukatlık Ofisi

Sonuç Odaklı Hukuki Hizmet

Hizmetler

Avukatlık ve Hukuk Hizmetlerimiz


MESA Avukatlık Ofisi, 2017 senesinden itibaren Avukatlık Hizmetleri ve Hukuki Danışmanlık alanında Türkiye çapında ve yurt dışında faaliyet gösteren, müvekkillerine en iyi hizmeti sunmayı ilke edinmiş, müvekkillerinin sorunlarını öncelikle kaynağında çözmeye çalışan, sorunlara birçok açıdan yaklaşan, çözüm ortaklarıyla bilgi ve emek paylaşımı sağlayan bir Avukatlık Ofisidir. MESA AVUKATLIK OFİSİ hukukun pek çok alanında faaliyet göstermektedir.

Boşanma Hukuku

Boşanma, eşler sağ iken kanunda belirtilen nedenler gerekçe gösterilerek eşlerden biri tarafından açılacak boşanma davası ile hakimin vereceği karar doğrultusunda kanunen geçerli bir evlilik birliğinin hukuken olağan biçimde sona erdirilmesidir.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Bilişim Hukuku

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, insanlar tarafından meydana getirilen ve suç olarak tanımlanan davranışlar ile bu davranışlara karşı uygulanacak yaptırımların niteliklerini belirleyen kurallar olarak tanımlanmaktadır.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Gayrimenkul Hukuku

Ülkemiz vatandaşları tarafından yıllar boyunca önemli bir tasarruf aracı olan ve edinmek bakımından büyük önemde ihtiyaç duyulan gayrimenkul taşınması mümkün olmayan, durağan mal anlamına gelmektedir.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Gümrük Hukuku

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

İdare Hukuku

Kamu İdaresi anlamında kullanılan İdare terimi, hukuki anlamda öncelikle yapısal ve işlevsel olarak iki farklı anlam taşımakta, işlevsel bakımdan devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları içerisinde tam olmasa bile büyük ölçüde yürütme fonksiyonu kapsamında kamu adına yapılan uygulamaları tanımlamaktadır.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

İş Hukuku

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Milletler Arası Özel Hukuk

Öncelikle milli hukuk kurallarının, sadece o kuralları kendi kanunlarıyla kabul eden devletin sınırları içinde geçerli kurallar olduğunu belirtmek gerekir.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Miras Hukuku

Miras hukuku, mirasbırakanın (muris) ölümü ile başlayan, mirasbırakana ait devredilebilen malvarlığının ve borçlarının nasıl devredileceğini belirleyen kurallardan oluşur.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Şirketler Hukuku

Önceleri kendi toplumu içinde bireysel olarak yaşayan ve ihtiyaçlarını da bireysel gidermeye çalışan insan zaman içinde birleşerek özellikle zor ihtiyaçlarını bu şekilde daha kolay giderebileceklerini anlamış, ortak çıkarlar doğrultusunda çok daha büyük işlerin üstesinden gelebilmenin mümkün olduğunun farkına varmıştır.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık

Şirketler için hukuki danışmanlık; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine 5728 Sayılı Kanun’un 329. Maddesi ile eklenen 3. fıkrasının 2. ve 3. cümlelerine göre, Ticaret Kanunumuzun 332. maddesinde (eski 272. madde) belirtilen en az ana sermaye miktarı bakımından Elli Bin Türk Lirası’nın beş katı olan İki Yüz Elli Bin Türk Lirası ve daha fazla ana sermayeye sahip anonim şirketler ile en az ana sermaye miktarı Yüz Bin Türk Lirası’nın beş katı olan Beş Yüz Bin Türk Lirası ve daha fazla ana sermayesi bulunan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler ve en az yüz üyesi bulunan yapı kooperatifleri tarafından ilgili hüküm gereği zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlemdir.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Uluslararası Ticaret Hukuku

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi olarak ikiye ayrılan ülke ekonomisinde kamu ekonomisinin piyasa ekonomisi gibi fiyatlandırma ile kendisini besleyememesi nedeniyle kamusal üretimin finansman sorununun ortaya çıkması ve bu doğrultuda mali hukuk kapsamında kamu gelirlerinin toplanmasını düzenleyen hukuk kuralları bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

İflas Hukuku Konkordato Yeniden Yapılandırma

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika

Kişisel Verilerin Korunması

Av. Sinan Akkuş
okuma süresi 1 dakika