Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

BOŞANMA NEDİR?

Boşanma, eşler sağ iken kanunda belirtilen nedenler gerekçe gösterilerek eşlerden biri tarafından açılacak boşanma davası ile hakimin vereceği karar doğrultusunda kanunen geçerli bir evlilik birliğinin hukuken olağan biçimde sona erdirilmesidir.

Eşlerden en az birisinin ölümü halinde evlilik birliği kendiliğinden sona ermektedir. Burada evlilik birliğinin hukuken devam etmesini sağlayacak unsurlardan biri olan eşlerin varlığı ortadan kalkmaktadır. Gaiplik de boşanma dışında evliliği sona erdiren nedenlerdendir. Gaiplik nedeniyle evliliğin sona erdirilebilmesi, gaip eşinin evliliğin feshi talebinde bulunmasıyla gerçekleşebilmektedir. Cinsiyet değişikliği de evliliği sona erdiren olağanüstü durumlardan biridir.

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Eşler sağ iken eşlerden biri tarafından açılacak boşanma davası ile hakimin vereceği karar doğrultusunda evlilik birliğinin hukuken sona erdirilebilmesi için kanunda belirtilen nedenlerden birinin boşanmanın gerekçesi olarak öne sürülmesi gerekmektedir. Kanunda yazılı olan boşanma nedenlerinden başka hiçbir sebep, açılacak boşanma davasında gerekçe olarak öne sürülemeyecektir. Bu nedenlerden bazıları birbirine benzeyebilmektedir. Bu nedenle evliliği sona erdiren sebebin kanunda belirtilen boşanma nedenlerinden hangisi ile ilişkili olduğunun çok iyi anlaşılması gerekmektedir.

Zina, Akıl Hastalığı, Hayata Kast Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış, Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, özel boşanma sebepleri; Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Kendilerinden Beklenemeyecek Derecede Temelinden Sarsılması ise boşanmanın genel sebebidir.

BOŞANMA DAVASININ UNSURLARI NELERDİR?

Boşanma davasının konusu en temelde eşler arasındaki evliliğin sona erdirilmesine karar verilmesidir. Boşanmaya karar verilmesi halinde ve talep halinde maddi ve manevi tazminata, yoksulluk ve iştirak nafakasına, dava sona erene kadar tedbir nafakalarına, reşit olmayan çocuklar hakkında tarafların anlaşamaması durumunda velayete karar verilmesi boşanma davasının konusunu oluşturmaktadır.

Boşanma davası, eşlerden birinin MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri ile son 6 ay birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’nde açılabilir. O yerlerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla hareket edecektir.

Eşlerin davacı ve davalı sıfatları ile yer alabilecekleri Boşanma Davası bakımından bu davayı açmak ve bu davada davacı olarak yer almak kişiye mutlak sıkı sıkıya bağlı olan haklar niteliğindedir. Hakkında kısıtlama kararı verilen eş ayırt etme gücüne sahipse yasal temsilci rızası olmadan da bu davada taraf olarak yer alabilmektedir.

MESA Avukatlık Bürosu olarak Boşanma Davası, Ayrılık Davası, Nafaka Davası, Velayetin Değiştirilmesi Davası, Velayetin Kaldırılması Davası, Katkı Payı Alacağı Davası, Katılma Alacağı Davası, Maddi Tazminat Davası, Manevi Tazminat Davası, Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası, Eşya Alacağı Davası, Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası ve Boşanma Hukuku’na ilişkin diğer davaları her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.