Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU NEDİR?

Ceza Hukuku, insanlar tarafından meydana getirilen ve suç olarak tanımlanan davranışlar ile bu davranışlara karşı uygulanacak yaptırımların niteliklerini belirleyen kurallar olarak tanımlanmaktadır. Bir hukuk normunun Ceza Hukuku kapsamında değerlendirilebilmesi için, suç olarak belirlenen fiilin karşılığında Hapis Cezası ile Adli Para Cezasına hükmedilebilmesidir. Bu nedenle yıllar boyu sürebilecek hapis cezaları alabilme ihtimali nedeniyle konusunda uzman avukatlar ile Ceza Davalarını takip etmek son derece yararlı olacaktır.

SUÇ NEDİR?

Suç, kişilerin tipe (Ceza Kanunu’nda yapılan tanıma) uygun olarak ve hukukun geçerli kılmadığı, ayrıca kusurlu olarak (kast, taksir, ihmal) meydana getirdikleri davranışlardır. Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılmamış ve cezası belirlenmemiş davranışlar suç olarak değerlendirilemezler. Bu nedenle Ceza Kanunları sürekli olarak zaman içinde yenilenmekte ve yeni suç tipleri eklenmektedir. Eski suç tipleri ise yerlerini korumaktadırlar.

CEZA HUKUKU’NUN KAPSAMI

Ceza Hukuku temel olarak; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un birlikte uygulanması ile yürütülmektedir. Ceza Hukuku süreci, soruşturma aşaması ile başlamaktadır. Soruşturma aşaması, Cumhuriyet Savcılığı tarafından suç şüphesi üzerine başlamakta ve İddianamenin düzenlenip Ceza Mahkemesine sunulması ile sona ermektedir. Bu aşamadan itibaren Kovuşturma aşaması başlamakta ve Ceza Hukuku’na ilişkin olarak yargılama yapılmaktadır. Kovuşturma aşaması tamamlandıktan sonra sanığa ceza verilmişse verilen cezanın yerine getirilmesi bakımından Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve yönetmelikleri uygulanmaktadır.

CEZA MAHKEMELERİ KAÇA AYRILIR?

Ceza Mahkemeleri üçe ayrılmaktadır. Asliye Ceza Mahkemeleri, Ceza Hukuku kapsamında davaların bakıldığı genel mahkemelerdir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, İrtikap, Hileli İflas suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile ilgili davalara, Türk Ceza Kanunu’nun, 318., 319., 324., 325. ve 332. maddelerinde düzenlenen suçlar hariç olmak üzere, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, 4 ila 7. Bölümlerde düzenlenen suçlarla ilgili davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin davalara Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılmaktadır. Bu mahkemelerden başka, Çocuk Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi gibi Özel Ceza Mahkemeleri de mevcut olup, bu mahkemeler sadece kendi görev alanlarına giren ceza davalarına bakmaktadırlar.

MESA Avukatlık Bürosu olarak Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Soruşturma Aşamaları İşlemleri, Tutukluluk Haline İtiraz ve diğer İtiraz aşamaları, Sulh Ceza Hakimliği İşlem ve Davaları, İfade Alınması, Cezaevi Ziyaretleri ve Ceza Hukuku’na ilişkin diğer dava ve işlemleri her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.