Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL NEDİR?

Ülkemiz vatandaşları tarafından yıllar boyunca önemli bir tasarruf aracı olan ve edinmek bakımından büyük önemde ihtiyaç duyulan gayrimenkul taşınması mümkün olmayan, durağan mal anlamına gelmektedir. Gayrimenkul, hukukumuzda; niteliği, yüzölçümü ve sınırı belirli taşınmaz olarak Arazi; arazinin sahibine mülkiyeti başkasına ait bir arazideki su kaynağından su alma ve kendi arazisine aktarma hakkı tanıyan Kaynak Hakkı ile arazinin alt veya üstünde bir yapı inşa ederek yapının mülkiyet hakkını edinmeyi sağlayan Üst Hakkı şeklinde Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfada Kayıtlı Bağımsız, Sürekli Haklar; Kat İrtifakı kurularak inşa edilen ve uygun biçimde tamamlanarak bağımsız bölümler oluşturulan Kat Mülkiyetine Bağlı Bağımsız Bölümler olarak belirlenmiştir.

GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR?

Gayrimenkul Hukuku, ülkemizde Gayrimenkullerin alınması, satılması, tespit edilmesi ve sınırlarının belirlenmesi konularında belirlenmiş katı kurallardan oluşmaktadır. Gayrimenkul Hukuku ülkemizde en başta Anayasa ile olmak üzere, Türk Medeni Kanunu, İmar Kanunu, Kadastro Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Kanunu, İskan Kanunu, Orman Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Borçlar Kanunu içerisinde yer alan Kira Sözleşmesine ilişkin hükümler, Kooperatifler Kanunu, Gecekondu Kanunu, Taşınmaz Mal Zilyetliğine karşı Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kanunu ile Afet Riski Altında bulunan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiştir.

GAYRİMENKUL AVUKATI KİMDİR?

Gayrimenkul Avukatı, yukarıda ifade ettiğimiz taşınmazların alımı, satımı, tespiti, kısıtlamaları, şerhleri, sınırlarının belirlenmesi ile taşınmazlar üzerinde hak sahibi olanların tespiti kapsamında taşınmazların; bağışlamadan rücu, gaiplik, geri alım hakkı, ön alım hakkı, ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırılık, şirket ortağının ayni sermaye koyması, takas, tapu dışı satın alım, yeni arazi oluşumu, zilyetlik, muris muvazaası, mal rejimi, alım – satım, ortaklığın giderilmesi, yükleniciden konut ve işyeri alımı gibi nedenlere dayalı olarak mülkiyetin el değiştirmesini veya yeni ortaklar eklenmesini sağlayan davalar ile tapu kaydında düzeltme davaları açar veya açılan davalara karşı müvekkili adına davaları yürütür.

MESA Avukatlık Bürosu olarak Elatmanın Önlenmesi, Tapu İptali, Tapu İptali ve Tescil, Tapusuz Taşınmazın Tescili, Tapu Sicillerinin Tutulması ve Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi nedenleriyle Tazminat, Tapu Kaydında Düzeltme davaları ile Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin diğer davaları her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.