Milletler Arası Özel Hukuk

Milletler Arası Özel Hukuk

Milletler Arası Özel Hukuk

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK NEDİR?

Öncelikle milli hukuk kurallarının, sadece o kuralları kendi kanunlarıyla kabul eden devletin sınırları içinde geçerli kurallar olduğunu belirtmek gerekir. Milletlerarası Özel Hukuk kuralları kabul etmeyen bir ülke mahkemesinde açılan bir davanın çözümü amacıyla uygulanacak kurallar o ülkenin kendi ulusal kuralları olacaktır. Ancak o ülkenin ulusal kuralları o davanın çözümü bakımından adil olmayabilecektir. Farklı vatandaşlıklara sahip kişiler arasında meydana gelen evlilikler, farklı ülkelerde meydana gelen ticari alış – verişler ve hizmetler, bir kişinin vatandaşı olmadığı ülkede ölmesi ve bu nedenle uygulanması gereken miras kurallarının niteliği gibi birçok yabancılık unsuru taşıyan durumlar ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle Milletlerarası Özel Hukuk, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların sağlıklı bir biçimde çözüme kavuşturulması bakımından büyük önem taşımaktadır.

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK’UN UYGULAMA ALANI VE YABANCILIK UNSURU

Milletlerarası kapsamda adaletin sağlanması, işlem güvenliğinin gerçekleştirilmesi, hak aramanın kolaylaştırılması ve kuralların önceden bilinmesinin sağlanması gibi amaçları bulunan Milletlerarası Özel Hukuk’un işlevi yabancılık unsuru barındıran özel hukuk işlem ve ilişkilerinde uygulanması gereken hukuk kurallarının belirlenmesini sağlamaktır. Milletlerarası Özel Hukukta yer alan yabancılık unsuru kavramı, bir hukuki olayda yer alan unsurların kişiler, ülkeler ve konular bakımından birden fazla ülkenin hukukuyla bağlantılı olmasıdır. Yabancılık unsuru genellikle vatandaşlık, işlem yapılan veya ifa edilen yer, yerleşim yeri, mutat mesken, malların mevcut olduğu veya malların ulaştığı, fiilin sona erdiği veya fiilin sonuçlarının ortaya çıktığı yer, mahal konularında meydana gelmektedir. Yabancılık unsuru bakımından bir Fransız vatandaşının Türkiye’ de ölmesi örneğinde Fransa açısından yer, Türkiye açısından vatandaşlık yabancılık unsuru taşımaktadır.

TANIMA VE TENFİZ NEDİR?

Tanıma ve Tenfiz kavramları ile içerikleri 5718 Sayılı Kanunumuzun 50. maddesi ile 63. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Tenfiz, yabancı devlet mahkemeleri tarafından verilen ve kesinleşmiş olan hukuk davaları kararları ile ceza ilamlarının içeriğinde yer alan kişisel hakların Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından verilen ilamlar gibi uygulanabilmesi, icra edilebilmesi için verilen mahkeme kararlarıdır. Tanıma ise yabancı devletlerin mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş kararların Türkiye’de de bağlayıcılığını sağlayan mahkeme kararlarıdır.

MESA Avukatlık Bürosu olarak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklara ilişkin Türk Mahkemelerinde ve yabancı devlet mahkemelerinde açılacak davaları, yabancılık unsuru taşıyan davalarda müvekkilin temsil edilmesini, yabancı devlet mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin Türkiye’de tanınması ve tenfizi amacıyla açılacak davalar ile Milletlerarası Özel Hukuk’a ilişkin diğer davaları her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.