Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık

Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık

Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık

ŞİRKETLER İÇİN HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?

Şirketler için hukuki danışmanlık; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine 5728 Sayılı Kanun’un 329. Maddesi ile eklenen 3. fıkrasının 2. ve 3. cümlelerine göre, Ticaret Kanunumuzun 332. maddesinde (eski 272. madde) belirtilen en az ana sermaye miktarı bakımından Elli Bin Türk Lirası’nın beş katı olan İki Yüz Elli Bin Türk Lirası ve daha fazla ana sermayeye sahip anonim şirketler ile en az ana sermaye miktarı Yüz Bin Türk Lirası’nın beş katı olan Beş Yüz Bin Türk Lirası ve daha fazla ana sermayesi bulunan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler ve en az yüz üyesi bulunan yapı kooperatifleri tarafından ilgili hüküm gereği zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlemdir. Ana sermaye miktarları bu rakamların altında kalan anonim şirketler ile üye sayısı yüzün altında bulunan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları yoktur.

En az belirtilen miktarlarda ana sermaye ve üye sayısına sahip olan anonim şirketler ile yapı kooperatifleri bünyelerinde mutlaka sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Bu hükme aykırı davranılması durumunda yine aynı maddede belirtildiği üzere ilgili anonim şirketler ve yapı kooperatifleri bünyelerinde sözleşmeli avukat bulundurulmayan süreler için Cumhuriyet Savcısı tarafından her ay on altı yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgari ücretin iki katı idari para cezası ile cezalandırılabileceklerdir. Bu ceza miktarı, 2019 yılında on altı yaşından büyük işçiler için belirlenen brüt asgari ücret olan 2.558,40 Türk Lirası’nın iki katı olan 5.116,80 Türk Lirası’dır.

Sözleşmeli avukatlara ödenecek aylık asgari miktar, 2019 yılı için 2.268,00 Türk Lirası’ndan başlamaktadır. Bu fiyata KDV dahil edilecektir. Şirketlerdeki işin yoğunluğu doğrultusunda miktar artabilecektir.

MESA Avukatlık Bürosu olarak sadece ilgili maddede belirtilen anonim şirket ve yapı kooperatifleri bakımından değil, bütün faal ticaret şirketler için sözleşmeli avukat olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca, tüm şirketler adına ticaret hukuku kapsamında yapılması gereken tüm hukuki işlemleri düzenleyerek şirketlere karşı açılmış bulunan ve şirketler tarafından açılan davalarda şirketleri temsil etmekteyiz.